Alwis Finanse

Sprzedaż Ratalna Wniosek

Stan Cywilny:
Imię: Nazwisko:
e-mail:    
PESEL: Nr dowodu osobistego: data ważności


Adres zameldowania

Miejscowość: Kod pocztowy:
Ulica: Nr domu:
Telefon:

Adres korespondencyjny

Miejscowość: Kod pocztowy:
Ulica: Nr domu:


Przedmiot zakupu:

Przedmiot zakupu cena detal.
Ilość rat:

Na poczet ceny zakupu wnoszona jest kwota w wysokości:

OŚWIADCZAM, ŻE UZYSKUJĘ DOCHODY Z TYTUŁU:


Zatrudnienia na:
od: do:

NIP:
Telefon:
wynagrodzenie netto:
Emerytura: w wysokości         nr świadczenia
nr legitymacji
Renta od dnia / / r. w wysokościzł netto,
nr świadczenia
nr legitymacji
Prowadzenie działalności gospodarczej: od dnia / / r.
NIP prowadzonej działalności
dochody w wysokościzł netto miesięcznie;
Prowadzenia gospodarstwa rolnego:
od dnia / / r. dochody w wysokościzł netto miesięcznie,
nazwa placówki handlowej/Agenta
telefon


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)